II. ETAPA ROZNÁŠENÍ ROUŠEKZítra tj. 28.3.2020 proběhne II. etapa roznášení roušek. Tím budou vykryti občané obce od nejstaršího až po 18ti leté. Již se pracuje na výrobě roušek pro děti

Každý obdrží balíček, kde budou dva kusy roušek, balíček papírových kapesníčků a stručný návod na údržbu roušky.

Touto cestou chceme také poděkovat všem dobrovolnicím, které se zapojili do výroby a distribuce roušek.