OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚOČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ, 8.6.2019 OD 14.30 HODIN U AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY.

VZTEKLINA  100,- KČ
KOMBINACE  250,- KČ

OČKOVÁNÍ JE PODLE ZÁKONA POVINNÉ PRO PSY STARŠÍ 6 MĚSÍCŮ