ROUŠKY, DEZINFEKCE NA RUCEDíky úsilí dobrovolnic se ušilo více jak 600 ks roušek na vícero použití. Každý občan s trvalým pobytem obdržel 2 ks, v poslední etapě distribuce dostali dva kusy i občané, kteří se v obci dlouhodobě zdržují, ale nejsou zde trvale hlášeni. Do šití, stříhání předloh, kompletování a distribuce se zapojilo 18 žen, za to jim patří velký dík, a jistě se najde příležitost, jak ocenit jejich velkou pomoc.

Nyní se připravujeme na distribuci dezinfekce na ruce. O způsobu a termínu Vás budeme včas informovat.

Chtěli bychom také poděkovat všem spoluobčanům, že respektují nařízení, která někdy nejsou příjemná, ale jak se zdá jsou nutná.