UKONČENÍ ZKOUŠKY NAKLÁDÁNÍ S ODPADY30.9.2022 JSME PROVEDLI POSLEDNÍ ZVOZ PYTLŮ, A VRÁTILI ZPĚT KONTEJNERY. SBĚRNÉ MÍSTO BUDE KAŽDOU SOBOTU OTEVŘENÉ OD 8.00 DO 12.00 HODIN.

LETÁK - DOPIS 2022 září