ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - ROK 2023Vážení spoluobčané,

na letošní rok připravujeme několik změn v systému nakládání s komunálním odpadem, proto připravujeme na měsíc květen setkání v kulturním domě, kde chceme dopředu plánované změny s Vámi projednat. 
Nyní už začneme po obci rozmisťovat malé kontejnery na bioodpad. Jsou určeny na trávu, domácí bioodpad a rostlinné zbytky (pokud tedy nevyužíváte kompostéry, které jste dostali od obce). Do kontejnerů nedávejte větve, květináče a další odpad, který nelze kompostovat.

OD DUBNA JE SBĚRNÉ MÍSTO OTEVŘENÉ KAŽDOU SOBOTU  9.00 - 12.00 HODIN

FOTO - jeden kontejner už je u požární nádrže
           - a na ukázku foto lisu na papír a plast, na který jsme získali dotaci z Ústeckého kraje.                   Nyní připravujeme jeho zprovoznění.

20230403_142929.jpg   20230403_142940.jpg

           

 

 

 

 

 

20230309_111730.jpg  20230309_111747.jpg