Zastupitelstvo obce

Pro volební období  2018 - 2022

  •  Oldřich  Sodomka                                                  SNK Rozvoj Blažimi
  • Josef Seifert                                                           SNK Rozvoj Blažimi
  • Pavel Bartko                                                           SNK Rozvoj Blažimi
  • Mgr. Jitka Káninská Lachmanová                         SNK Rozvoj Blažimi
  • Mgr. Lenka Nevečeřalová                                      SNK Rozvoj Blažimi
  • Miroslav Cáder                                                       SNK Rozvoj Blažimi
  • František Kuklík                                                     SNK Rozvoj Blažimi