Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

 

Název vyhlášky

Účinnost

 Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku ze psů

25.05.2020 

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Usnesení zastupitelstva

 

ROK  2012

č.1/2012 doc. , č.2/2012 doc. , č3/2012 doc. , č.4/2012 doc.,č.5/2012 doc., č.6/2012 doc  č.7/2012 doc.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2011

č.1/2011 doc., č.2/2011doc. ,č.3/2011 doc. ,č4/2011 doc. , č.5/2011 doc. , č.6/2011 doc., č.7/2011 doc.,č.8/2011 doc., č.9/2011 doc., č.10/2011 doc., č.11/2011 doc.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2010

č.1/2010 doc, č.2/2010 doc. , č.3/2010 doc , č.4/2010 doc., č.5/2010 doc.,  č.6/2010 doc. č.7/2010 doc.  č.8/2010doc.

ustavující usnesení ZO pro volební období 2010 - 2014doc.     

č.9/2010 doc.     č.10/2010 doc

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK  2009

č.1/2009 doc.    č.2/2009 doc.   č.3/2009 doc. č.4/2009 doc. č.5/2009 doc. č.6/2006 doc.  č.7/2009 doc č.8/2009 doc č.9/2009 doc č.10/2009 doc č.11/2009  doc č.12/2009 doc

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK  2008

č.1/2008  doc  č.2/2008  doc  č.3/2008  doc  č.4/2008 doc   č.5/2008  doc  č.6/2008  doc č.7/2008 doc č.8/2008doc  č.9/2008 doc č.10/2008 doc č.11/2008 doc

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK  2007

č.1/2007 doc.  č.2/2007 doc. č.3/2007 doc. č.4/2007 doc. č.5/2007  doc.  č6/2007  doc. č.7/2007 doc.  č.8/2007 doc.  č.9/2007 doc č.10/2007 doc.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK  2006

č.1/2006  doc č.2/2006 doc č.3/2006   doc  č.4/2006 doc. č.5/2006 doc. č.6/2006 doc. č.7/2006 doc. USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ  ZO NA OBDOBÍ 2006 - 2010 doc. č.8/2006 doc č.9/2006 doc

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2005

 č.1/2005doc.č.2/2005 doc.č.3/2005 doc. č.4/2005 doc.        č.5/2005 doc.    č.6/2005 doc.    č.7/2005 doc. č.8/2005 doc.   č.9/2005 doc.  č.10/2005 doc

 

Oznámení

 

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

Výběrová řízení

 

  • nejsou vloženy žádné dokumenty