VÝSADBA STROMŮ ZA PODPORY NADACE ČEZNADACE ČEZ podpořila výsadbu stromů a okrasných dřevin v jižní části obce Blažim. Výsadbou jsme doplnili chybějící stromy ve stromořadí od fotbalového hřiště až ke konci bytovek. Dále jsme doplnili stromy a okrasné dřeviny v úseku od bytovky čp. 90 až ke křižovatce, kde v loňském roce proběhla oprava místní komunikace. Takto nám vzniklo ucelené stromořadí takřka po celém úseku jižní strany obce.

 logo.jpg             NADACI ČEZ děkujeme za podporu této akce. 

 

20230605_093135.jpg  20231010_160509.jpg

  ODKAZ - DALŠÍ FOTO